Keralux, Care set A

Prikladno je za ANILINSKU kožu:

– čisti anilin  – kože koje su samo štavljene u bubnju, poznate kao „prirodne kože“,

– poluanilin – kože koje su štavljenje u bubnju i koje su dodatno prevučene slojem originalne organske boje

Ovaj proizvod nije pogodan za gamoš, meku uštavljenu kožu, bufalo i druge kože sa slojem dlake.

U ponudi su dva seta, prema veličini

U setu 100 su sadržani:

  • Blagi čistač  (Soft Cleaner) – 100 ml
  • Zaštitna krema  (Protection Cream) 100 ml
  • Spužva
  • Dvije krpice

U setu 200 su sadržani:

  • Blagi čistač  (Soft Cleaner) – 200 ml
  • Zaštitna krema  (Protection Cream) 200 ml
  • Spužva
  • Dvije krpice

Odgovori